REGULAMIN TURNIEJU

„Regulamin I Turnieju Siatkarskich Czwórek – Kutno 2023”

MIKSTY

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem „I Turnieju Siatkarskich Czwórek- Kutno2023”, zwanego dalej „turniejem” jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kutnie.
 2. Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej oraz stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku poprzez rywalizacje sportową w ramach zorganizowanych rozgrywek.
 3. Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminów obiektów, w których zaplanowane jest rozgrywanie turnieju.
 • 2 Organizacja turnieju
 1. Termin i miejsce turnieju: 26.03.2023 r. (niedziela), godz.: 9.00, rozgrywki na dwóch boiskach w Szkole Podstawowej Nr 6 im Marii Skłodowskiej – Curie, ul Łąkoszyńska 9
 2. Turniej ma charakter otwarty z ograniczeniem ilości drużyn do 12 zespołów.
 3. Zgłoszenia do turnieju odbywają się w terminie do 20.03.2023 r pod numerem telefonu 509238460 ( Marek Witkowski) lub drogą mailową pod adresem marwit165@wp.pl z zachowaniem zasady, że podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 4. Każdy uczestniczący w turnieju zespół musi składać się z minimum 4 i maksymalnie 6 zawodników. Na boisku w trakcie spotkania muszą przebywać 2 kobiety i 2 mężczyzn.
 5. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku na stronie internetowej.
 • 3 System organizacji rozgrywek
 1. System rozgrywek oraz sposób punktacji na poszczególnych etapach rozgrywek, uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i zostanie ogłoszony oraz przekazany do kapitanów drużyn drogą mailową po zamknięciu zgłoszeń.
 2. W zgłoszeniu proszę podać nazwę drużyny, listę zawodników i kontakt do Kapitana zespołu.
 3. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 4. Mecze rozgrywane na boiskach o wymiarach 7na7m.
 5. Siatka ze względu na zmniejszone boiska i drużyny mieszane będzie na wysokości 2,35m
 6. Obowiązuje kolejność zagrywających. Zawodnik zagrywający może atakować piłkę jedynie spoza linii 3 metra.
 7. Organizator zapewnia sędziów, obsługę, boiska, piłki i niezbędny sprzęt do rozegrania meczów.
 • 4 Sprawy dyscyplinarne
 1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia turnieju.
 2. W przypadku zachowania mogącego naruszać dobra osobiste lub bezpieczeństwo innych uczestników turnieju
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator, w tym zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW

 

ORGANIZATORZY