REGULAMIN

Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
sezon 2019/2020

Organizatorem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zwanej dalej „Ligą” lub „KALS”,
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie dalej zwany „Organizatorem”.

§1 CELE LIGI

 1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców miasta Kutno i regionu kutnowskiego.
 2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy.
 3. Promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia.
 4. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
 5. Wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich uczestniczących w Lidze.
 6. Promowanie miasta Kutna poprzez zaproszenie do udziału w lidze zespołów z innych województw.
 7. Uczczenie 15 rocznicy powstania MOSiR Kutno

§2 ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów oraz składy drużyn będą dostępne na oficjalnej witrynie internetowej KALS pod adresem  www.kalsliga.pl
 2. Organizator Ligi:
  1. Czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,
  2. Zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem terminarzy i regulaminu,
  3. Zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest:( Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ligi.)
  1. złożenie w terminie określonym przez organizatorów (15 październik 2019 r.) pisemnego zgłoszenia drużyny na formularzach dostarczonych przez Organizatora.
  2. Wpłacenie w terminie do dnia 25 października br. tzw. „wpisowego” w wysokości 300 zł.  (słownie: trzysta ) bezzwrotnej kwoty przeznaczonej na zakup nagród i pokrycia kosztów funkcjonowania Ligi.
  3. Wpłaty – Bank BGŻ/o Kutno 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050. Proszę w przelewie umieścić wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury.W tytule przelewu – liga siatkówki,nazwa drużyny  i jaka liga.(wpłaty do 15 październik 2019 r.)
 4. Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kalsliga.pl, www.kutno.net.pl , albumu Google i serwisie YouTube: imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród oraz na klauzule RODO Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie (klauzula znajduje się pod regulaminem Ligi.Na liście zgłoszeniowej należy wpisać pesel w celu identyfikacji zawodników. Na stronie internetowej ligi będą publikowane indywidualne zdjęcia uczestników oraz zespołu.
 5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry.
 6. Zespoły które nie dostarcza potrzebnych dokumentów nie będą dopuszczone do gry ( metryka – minimum tydzień przed rozpoczęciem ligi, zgłoszenie z podpisami zawodników w dniu pierwszego swojego meczu w lidze)
 7. Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników (w meczu można wpisać do protokołu maksymalnie 12 zawodników). Zawodnik może być zgłoszony w sezonie tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania rozgrywek nie ma możliwości zmian składów drużyn. Zawodników można zgłaszać do końca sezonu/maksymalnie 15 zawodników/Po wpisaniu 15 zawodnika lista zgłoszeń jest zamknięta /nie wolno wykreślać wpisanych zawodników/ Wyjątek stanowi przypadek kontuzji zawodnika lub zmiana miejsca zamieszkania  która uniemożliwia grę w lidze.Można wtedy dopisać następnego zawodnika.
 8. Terminarz rozgrywek będzie dostarczony kierownikom drużyn w formie e-mailowej oraz zamieszczony na stronie internetowej Ligi: www.kalsliga.pl
 9. Tylko terminarz zamieszczony na stronie ligi jest aktualny (Terminarze podawane w prasie mogą być nieaktualne).
 10. Zmiana w trakcie rozgrywek miejsca lub terminu rozgrywania meczy wymaga zweryfikowania przez Organizatora .Organizator ma prawo dokonywać zmian kalendarza rozgrywek z minimum tygodniowym wyprzedzenie.
 11. W wypadku wycofania się drużyny z Ligi, przed zakończeniem rundy rozgrywek (lub po zakończeniu rundy) – wszystkie wyniki meczów z udziałem drużyny w tej rundzie zostają anulowane.
 12. W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy amatorzy. Wyklucza się udział w Lidze zawodników, którzy posiadają licencję  Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Byłych zawodników obowiązuje roczna karencja. Przepis o karencji nie obowiązuje byłych zawodników , którzy ukończyli 35 rok życia i nie posiadają aktualnych kart zgłoszeń zawodniczych.Przepis ten nie dotyczy zawodników niepełnoletnich(kategoria junior). Dopuszcza się w lidze wpisanie 3 zawodników posiadających licencje wojewódzką ( III liga ) ale warunkiem jest zaznaczenie tych zawodników w zgłoszeniu do ligi. Zawodnicy muszą być zgłoszeni przed startem ligi. Dopuszcza sie uzupełnienie zawodników przed rozpoczęciem II rundy.Organizator może dopuścić zgłoszenie w szczególnych przypadkach(np. brak składu z powodu licznych kontuzji) .
 13. W lidze kobiet mogą brać udział wyłącznie zawodniczki amatorki. Wyklucza się udział w Lidze zawodniczek, które posiadają aktualne licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej.Przepis ten nie dotyczy zawodniczek niepełnoletnich( kategoria juniorek).
 14. Zawodnicy niepełnoletni w zawodach startują za pisemną zgodą rodziców oraz pod opieką osoby pełnoletniej /nazwisko opiekuna musi być umieszczone na karcie zgłoszeń.(ukończone minimum 14 lat)

§3 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9.
 2. Drużyny obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje z numerami. Numery potrzebne są do prowadzenia statystyk (np. najlepszego zagrywającego)
 3. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.
 4. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w   protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu.Po rozpoczęciu spotkanie nie można dopisywać zawodników/czek do protokołu meczowego Organizator ma prawo wcześniej rozpocząć mecz, jeżeli poprzedni trwał krócej / do 15 minut/jeżeli poprzedni mecz trwał dłużej następny zaczynamy po 10 minutach od zakończonego tego spotkania./Wyciąg z oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową.Punkt 7.2 Rozgrzewka. 7.2.1-Przed rozpoczęciem spotkania zespoły mogą przeprowadzić rozgrzewkę wspólnie na siatce przez 6 minut, o ile rozgrzewały się uprzednio na innym obiekcie lub przez 10 minut, jeżeli takiej możliwości nie miały./Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione-wpisane do protokołu meczowego)Pozostałe osoby przebywają na widowni.(balkon)
 5. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 6. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki.( ze zmianami dla KALS)
 7. Na koniec sezonu ostatnia drużyna I ligi spada do 2 ligi ,natomiast mistrz II ligi awansuje do pierwszej.
 8. Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania partii.
 9. Rozgrywki obejmują 1 ,2,  Ligę męską oraz Ekstraklasę kobiet. (Ligi rozgrywane są systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż)
 10. Mecz rozgrywane będą do 3 wygranych setów 1 lidze i do 2-ch wygranych setów w 2  lidze oraz ekstraklasie kobiet. (set do 25 pkt. tie-break do 15 pkt.).
 11. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
   • 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1 (2:0)
   • 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2 (2:1)
 12. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
   • 1 punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3 (1:2)
   • 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3.(0:2)
 13. Walkower 0 pkt i sety (25:0)
 14. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Większa ilość zwycięstw.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  3. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  4. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w p. 13a i p.13b nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 15. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w kalendarzu KALS) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 : 0 Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 6 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu).
  5. rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 16. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0:3 (0:2) i 0:25 w każdym secie.)
  1. w ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich)dotyczy to zawodników oraz osób towarzyszących przebywających na ławce rezerwowych
 17. Zespół, który przegra dwa spotkania walkowerem zostanie wycofany z rozgrywek , a w następnym sezonie startuje od najniższej klasy rozgrywkowej jeżeli będzie dla niego miejsce w Lidze.Organizator może odstąpić od wykonanie kary jeżeli walkowery zostały usprawiedliwione. Gdy zespół zrezygnuje z udziału w Lidze przed sezonem lub w trakcie sezonu o zapełnieniu wakatu decyduje Organizator.Wszystkie wyniki zespołu wycofanego z ligi będą anulowane.
 18. Informujemy, że nastąpiła zmiana w przepisach dotycząca sygnalizacji za niewłaściwe zachowanie:
  – upomnienie gestem lub “żółta kartka” – brak innych konsekwencji
  – “czerwona kartka” – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej
  – wykluczenie – obie kartki trzymane w jednym ręku
  – dyskwalifikacja – kartki trzymane pojedynczo w prawej i lewej dłoni
  oraz sygnalizacja za opóźnianie gry:
  – “żółta kartka” przy nadgarstku – brak innych konsekwencji
  – “czerwona kartka” przy nadgarstku – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej
 19. Kary: wykluczenie- jeden mecz przerwy. dyskwalifikacja – 2 mecze przerwy.Regulamin przewiduje też kary zawieszenia lub usunięcia z ligi  za niesportowe zachowanie.Organizator może też odstąpić od wykonania kary (Jakość przewinienia).
 20. Protesty należy składać pisemnie u Organizatora, w terminie 30 minut  po rozegraniu spotkania./Kaucja 100zł./ O składanym proteście musi być poinformowany sędzia oraz kapitan drużyny przeciwnej.
 21. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodniczki i  zawodników   biorących udział w 1 ,2  Lidze męskiej oraz ekstraklasie kobiet obowiązuje jednolity strój sportowy.
 2. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodniczek i zawodników startujących w Lidze.
 3. Badania lekarskie zawodnicy przeprowadzają we własnym zakresie
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub w szczególnych przypadkach do jednorazowych odstępstw przepisów regulaminu.
 6. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Lidze.
 7. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

Klauzula informacyjna RODO:

1)Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie,ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24
2)Inspektorem ochrony danych jest:inspektor ds. BHP i systemów informatycznych MOSiR w Kutnie, Inspektor ds. ochrony danych
osobowych MOSiR w Kutnie.tel.539-925-907, p.markiewicz.mosir@wp.pl
3)Dane są zbierane w celu realizacji zadań i wykonania umowy, której stroną jest oso
ba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(RODO 2016/679art.6b).
4)Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5)Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
6)Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i potrzebny do jej realizacji.
7)Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
8)Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9)Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 p.1c.(art. 13 RODO 2016/679):