W dniu 7 listopada startuje KALS (Liga Kobiet i III liga) natomiast 8 listopada zaczyna boje pierwsza i druga Liga.

Bardzo proszę kierowników zespołów o szybkie przesłanie metryk zespołów.Zespoły ,które nie dopełnią tego obowiązku nie będą dopuszczone do rozgrywek.