Logo MOSiRWpisowe w tym sezonie wynosi 300zł (Słownie trzysta złotych)

 

 

 

 

Wyciąg z regulaminu:

a)Wpłacenie w terminie do dnia 5 listopada br. tzw. „wpisowego” w wysokości  300zł. (słownie: trzysta złotych.- bezzwrotnej kwoty przeznaczonej na zakup nagród i pokrycia kosztów funkcjonowania Ligi.

b)Wpłaty można dokonywać tylko w siedzibie MOSiR Kutno ul. Kościuszki 26  od dnia 21.października br.w godzinach 9.00-14.00/

Wszystkie drużyny zamiejscowe proszę o kontakt telefoniczny, ustalimy dla Was inną formę wpłaty wpisowego

Marek Witkowski (509-238-460)