Od tego sezonu powracamy do przepisy o nietykalności siatki. Każde dotkniecie siatki będzie traktowane, jako błąd. Przepis ten wprowadzamy od drugiej rundy.